Från renovering till nybyggnation

Åkes Bygg AB i Aneby är en byggfirma med stor kompetens, brett kunnande och lång erfarenhet från bygg och entreprenadbranschen. Vi har kapaciteten och kunskapen att ta oss an alla typer av bygg arbeten som: ny-, om- och tillbyggnad, renovering av kök och badrum, takarbeten, totalentreprenader och grundarbeten som schakt och dräneringar.

Renovering

Tillbyggnation

Nybyggnation

Grundarbeten

Vi bygger hus för

Lövsta Trähus anebyhus

Produkter, varor och verktyg från 

optimera

Vi sammanfältar kvalitet, hållbarhet, trygghet, funktion och snyggt resultat